Divadlo zaměřené převážně na dětského diváka. Nabízí vlastní repertoár pro mateřské školky a centra, pořádá pravidelné i příležitostné akce pro pobavení nejmenších. Divadelní představení je postaveno na hře, improvizaci, práci s loutkami a živém hudebním doprovodu. Do děje může být aktivně vtaženo i publikum.

Soubor divadla vznikl na zkušenostech s pořádáním poetických zimních a letních setkání na sídlišti v Liboci. U jejich zrodu stála parta nadšených kamarádek s předešlou hereckou nebo režisérskou praxí. Popularita lokálních akcí vedla k vytvoření stabilního repertoáru a jeho prezentaci při dalších příležitostech pod hlavičkou divadla Na houpačkách.

Pořádané akce jsou obohaceny o výtvarnou dílnu vždy tematicky spojenou s uvedeným příběhem a soutěže pro děti předškolního věku.

 

front 100_0054.JPG
Copyright (C) 2012 IntroLab by Stormfield